Lợi thế kép dự án vùng biên Vinhomes Golden Venue - 01

LỢI THẾ KÉP “VEN BIÊN – VEN BIỂN”: NỀN TẢNG KIẾN TẠO BỘ 03 GIÁ TRỊ GIAO THÔNG “KHÔNG – THUỶ – BỘ” CHO MÓNG CÁI

Vinhomes Golden Avenue - Đô thị cửa khẩu giao thương đầu tiên tại Móng Cái

RA MẮT VINHOMES GOLDEN AVENUE – ĐÔ THỊ CỬA KHẨU GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN ĐẶT TẠI MÓNG CÁI

Siêu phẩm đô thị cửa khẩu Vinhomes Golden Avenue Móng Cái - 01

SIÊU PHẨM ĐÔ THỊ CỬA KHẨU QUỐC TẾ VINHOMES GOLDEN AVENUE – VỊ TRÍ ĐỘC TÔN TẠI CỬA NGÕ GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ