Vinhomes Ocean Park Được Vinh Danh “Dự Án Phức Hợp Tốt Nhất Việt Nam” Tại APPA